M88 thưởng 125% chào mừng thành viên mới

0
1605

Khuyến mãi chào mừng nhà cái M88

Các trò chơi, dịch vụ được tính hợp lệ cho khuyến mãi:

 • Club M88 & M88 Fortune
 • M88 AG Casino
 • Pragmatic Casino M88
 • Club M88 International
 • AE Sexy M88
 • M88 Casino
 • M88 Keno & Lotto
 • Thể Thao M88
 • mThể Thao M88
 • Thể thao ảo M88

Các trò chơi, dịch vụ không được tham gia khuyến mãi:

Đến M88

Mã Khuyến mãi (nhập mã Khuyến mãi này khi thực hiện lệnh gửi tiền đầu tiên để nhận khuyến mãi)

** Nhập chính xác mã Khuyến Mãi trong lần giao dịch gửi tiền đầu tiên để đảm bảo nhận được khuyến mãi này. Phần thưởng sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản của bạn cùng số tiền bạn thực hiện gửi vào tài khoản.

Sản Phẩm Mã Khuyến Mãi Tiền gửi tối thiểu Tiền thưởng tối đa Số vòng cược yêu cầu
(Tiền gửi + Tiền thưởng)
Club M88 M88EXWB125MLC 200,000 VNĐ 7,088,000 VNĐ 40
M88 Fortune
M88 AG Casino M88EXWB125CLC 200,000 VNĐ 7,088,000 VNĐ 60
Pragmatic Casino M88
Club M88 International
AE Sexy M88
M88 Casino M88EXWB125C 200,000 VNĐ 7,088,000 VNĐ 28
Thể thao ảo M88 M88EXWB125VS 200,000 VNĐ 7,088,000 VNĐ 28
M88 Keno & Lotto M88EXWB125KL 200,000 VNĐ 7,088,000 VNĐ 28
Thể thao M88 M88EXWB125S 200,000 VNĐ 7,088,000 VNĐ 28
MThể thao M88 M88EXWB125MS 200,000 VNĐ 7,088,000 VNĐ 28


Áp dụng cho:

 • Người chơi của thị trường Việt Nam dùng tiền tệ VNĐ, trong lần đầu gửi tiền thành công tại M88, trong thời hạn của khuyến mãi
Điều khoản:
 1. Thời gian khuyến mãi: Từ 00:00:00 (GMT+8), ngày 20/03/2020 đến khi có thông báo mới.
 2. Tổng tiền vào tài khoản sau lần gửi đầu tiền (tính cả tiền thưởng) cần trải qua số vòng cược yêu cầu (40 & 28) mới có thể tiến hành rút về (và cả điều kiện cần đạt mức tối thiểu).
  Lấy ví dụ:
  • Đổi khuyến mãi tại Casino
  • Tiền Gửi = 200,000 VNĐ
  • Tiền thưởng = 125% x 200,000 VNĐ = 250,000 VNĐ.
  • Số Tiền Cược Yêu Cầu = (200 + 250) X 28 = 12,600,000 VNĐ
 3. Các yêu cầu tái đặt cược theo quy định sẽ được loại bỏ trong trường hợp tài khoản của bạn có số dư dưới hoặc bằng 1 VNĐ.
 4. Tất cả cược HÒA, cược HỦY, cược 2 BÊN, các kiểu cược HK có tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự với Malay odd dưới 0.5; Indo odd dưới -2.00; và Dec odd dưới 1.50), và tất cả trò chơi trong danh sách ngoại lệ sẽ không được đưa vào tổng tiền tái đặt cược.
  Lưu ý: Tổng tiền cược trong danh sách các trò chơi không được tính sẽ tính dựa trên tỷ lệ tiền cược được đóng góp của các trò chơi được bao gồm.
 5. Số tiền cược yêu cầu của điều khoản chương trình Khuyến mãi phải được hoàn thành trong vòng 90 ngày để tránh bất kỳ mất mát nào.
 6. Rút tiền sẽ không được thực hiện nếu Quý khách vẫn chưa đạt số vòng cược yêu cầu.
 7. Các Điều kiện & Điều khoản chung của chương trình Khuyến mãi được áp dụng.

Cược Ngay