Chuyên gia M88: Hiểu về tỷ lệ lợi nhuận của nhà cái

0
1166

Tỷ lệ lợi nhuận của nhà cái M88
Chuyên gia M88: Hiểu về tỷ lệ lợi nhuận của nhà cái
Đầu tiên, chúng ta hãy xem một ví dụ về xác suất trong roulette kiểu Mỹ với roulette kiểu Châu Âu để giúp hiểu rõ hơn về cách thức trò chơi này diễn ra, vì vậy, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tỷ lệ lợi nhuận của nhà cái:
Phiên bản Mỹ

Kèo Tỷ lệ thanh toán Xác suất
Lẻ 1:1 46.37%
Chẵn 1:1 46.37%
Đen 1:1 46.37%
Đỏ 1:1 46.37%
1 – 18 1:1 46.37%
19 – 36 1:1 46.37%
1 – 12 2:1 31.58%
13 – 24 2:1 31.58%
25 – 36 1:1 31.58%
Số đơn 35:1 2.63%
Kết hợp của hai số 17:1 5.26%
Kết hợp của ba số 11:1 7.89%
Kết hợp của bốn số 8:1 10.53%
Kết hợp của sáu số 5:1 15.79%
Kết hợp của 1,2,3,0,00 6:1 13.16%

Phiên bản Châu Âu

Kèo Tỷ lệ thanh toán Xác suất
Lẻ 1:1 48.6%
Chẵn 1:1 48.6%
Đen 1:1 48.6%
Đỏ 1:1 48.6%
1 – 18 1:1 48.6%
19 – 36 1:1 48.6%
1 – 12 2:1 32.4%
13 – 24 2:1 32.4%
25 – 36 2:1 32.4%
Số đơn 35:1 2.7%
Kết hợp của hai số 17:1 5.4%
Kết hợp của ba số 11:1 8.1%
Kết hợp của bốn số 8:1 8.1%
Kết hợp của sáu số 5:1 5.1%

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một ví dụ để minh họa rõ hơn về tỷ lệ lợi nhuận của nhà cái. Ví dụ chúng ta đang chơi roulette và đăng ký đặt cược 1 đô la Mỹ cho 1 số đơn duy nhất cho mỗi lần quay. Một bánh xe roulette có 37 hoặc 38 số, tùy thuộc vào bạn đang chơi theo phong cách Mỹ hay Châu Âu.
Vì vậy, bạn sẽ có 1/37 hoặc 1/38 cơ hội thắng cược. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản Châu Âu cho ví dụ này.
Về mặt lý thuyết, bạn sẽ kỳ vọng thắng cược 1 lần trong mỗi 37 lượt quay. Trong thực tế, nó không hoạt động như vậy, bởi vì độ lệch và phương sai tiêu chuẩn, điều mà chúng tôi sẽ giải thích sau, nhưng về lâu dài, mỗi số phải được xoay quanh 1 lần trong mỗi 37 lượt quay.
Vì mục đích của ví dụ này, chúng tôi sẽ làm việc trên cơ sở rằng mỗi số xuất hiện chính xác một lần trong mỗi 37 lượt quay.