Giới thiệu trò chơi Balckjack ở sòng bài M88

0
1050

Balckjack M88 giống như “Xì Dách” ở Việt Nam. Bạn có thể hiểu đơn giản cách chơi là so điểm các quân bài, mục tiêu là mốc 21 điểm, càng gần 21 điểm là thắng. Nhưng nếu cao hơn 21 điểm là thua.

Các quy tắc thêm bạn có thể xem ở đây :
Blackjack M88 có bốn vị trí đặt cựơc, bốn vị trí đặt cựơc Đôi hoàn hảo của Player và một vị trí đặt cựơc Đôi hòan hảo của Dealer. Trò chơi này không hạn chế số lượng người tham gia cược tại bất kỳ vị trí nào của bốn vị trí player trong một ván chơi.
Có thể có nhiều người chơi cùng đặt cựơc tại một vị trí. Nếu có hai người chơi đặt cược tại cùng một vị trí, một chọn Stand và một chọn Hit. Trong trường hợp này, người chia bài sẽ rút lá bài cho vị trí đó, nhưng người chơi chọn Stand sẽ không đựơc tính lá bài đó.
Luật chơi:
• Trò chơi Blackjack tính tổng điểm 2 lá bài của Player, nếu gần 21 điểm hơn so với tổng điểm của Dealer, và không vựơt quá 21 điểm thì Player thắng.
• Trong Blackjack, lá bài Ách đựơc tính là 1 hoặc 11, lá bài Hình đựơc tính là 10, và các lá bài số đựơc tính theo điểm số trên lá bài.
• Trong trường hợp hai lá bài đầu tiên đựơc rút là một lá Ách và một lá bài có giá trị 10 thì đựơc xem là Blackjack và thắng 1.5 lần số tiền đặt cựơc của Player.
• Nếu tổng điểm các lá bài của Player gần đến 21 điểm hơn so với tổng điểm của Dealer, thắng số tiền đặt cựơc.
• Nếu tổng điểm các lá bài của Player nhiều hơn 21 điểm, cựơc cho Player sẽ “busted” và thua.
• Nếu cả Player và Dealer có cùng tổng số điểm (17 đến 21), không bên nào chiến thắng và cựơc xem như “push”, tiền cựơc đựơc hòan lại. Blackjack sẽ thắng 21 điểm.
Trò Blackjack của chúng tôi theo tiêu chuẩn luật chơi “Las Vegas Strip”, với các trường hợp ngọai lệ như sau :
• Dealer ngừng ở 17 điểm (bao gồm trừơng hợp soft 17, nghĩa là hai lá A 6)
• Cựơc đã Split không thể split thêm lần nữa.
• Chỉ một lá bài đựơc rút trong trường hợp split Ách.
• Double sau khi tách (splitting) đựơc chấp nhận.
• Dealer sẽ không kiểm tra Blackjack trong mọi trường hợp.
• Double đựơc cho phép chỉ trong trường hợp tổng số điểm của 2 lá bài đầu tiên là 11 điểm.
• Nếu bạn cựơc “Double” và hai lá bài đầu tiên của dealer là 11 điểm (Ách), và Dealer Blackjack, bạn sẽ thua tất cả số tiền cược. Nếu lá bài đầu tiên của Dealer là 10, và dealer Blackjack, bạn sẽ nhận lại số tiền cựơc “Double”.
• Về lý thuyết, có thể có trường hợp có đến 8 lá bài mà bạn vẫn không bị “bust”. Trong trường hợp này, lượt chơi xem như thắng, ngọai trừ trừơng hợp dealer Blackjack.
Cách chơi:
• Có một cửa sổ hiển thị thời gian cho phép đặt cựơc. Sau khi cựơc đựơc đặt cho một vị trí cựơc chính,tiếp theo các vị trí đặt cựơc Đôi hòan hảo của Player cùng thứ tự và vị trí đặt cựơc Đôi hòan hảo của Dealer cũng có thể đựơc đặt.
• Đầu tiên, hai lá bài sẽ đựơc chia cho từng vị trí có đặt cựơc, và một lá bài sẽ đựơc chia mở ra cho Dealer.
• Sau đó, vị trí thứ nhất sẽ lựa chọn các nút chức năng Hit, Stand, Double và Insurance tùy trường hợp.
• Khi chọn Double và một khỏan tiền cựơc khác sẽ đựơc trừ vào tài khỏan của bạn, số tiền đặt cựơc của bạn đựơc nhân đôi.
• Bạn phải lựa chọn trong một khỏan thời gian quy định. Nếu bạn không có lựa chọn, hệ thống sẽ tự động nhận biết bạn Stand . Nếu trong trường hợp split, bạn xem như tự bỏ cuộc.
• Nếu các vị trí trên bàn cựơc đều busts (áp dụng cho tất cả thành viên cược chọn HIT và kết quà là bust), ván chơi kết thúc. Lá bài thứ hai của dealer sẽ đựơc rút ra, nhưng không rút lá thứ ba hoặc các lá bổ sung.
Split (Tách)
Dựa theo bảng Optimal Strategy, chỉ cặp đôi Ách và 8 tổ hợp sẽ tự động đựơc lựa chọn Split. Trong trường hợp Split, bạn chỉ có thể lựa chọn Split hoặc Fold. Nếu bạn không muốn chọn split và nhấp chọn Fold, tiền cựơc sẽ bị trừ 20% và hòan lại, bạn ra khỏi vòng cựơc đó.Nếu bạn chọn Split, số tiền cựơc thêm sẽ đựơc trừ trong tài khỏan của bạn và cựơc đựơc chia đôi. Một lá bài thêm sẽ đựơc rút cho mỗi bên tách ra và cũng sẽ có những lựa chọn Hit, Stand hoặc Double cho mỗi ván mới.
Chú ý:
• Split Ách chỉ đựơc nhận 1 lá
• Trường hợp Tách (Split) hai quân Ách (Ace), và rút thêm 1 quân bài có số điểm 10 kết hợp với một trong hai quân Ách được tách sẽ không được tính là Blackjack, mà được tính tổng điểm 21
• Nếu thành viên không đủ số dư để split, hệ thống sẽ tự động xem như chọn Fold
Bảng Optimal Strategy
Trong trường hợp split, các lựa chọn Hit, Stand, Fold hoặc Split sẽ thể hiện theo bảng sau :

 

Balckjack M88 1

Khi tổng số điểm của hai lá bài đầu tiên là 11 điểm, lựa chọn Double xuất hiện và có thể chọn. Số tiền cựơc tăng lên gấp hai lần (tính trừ thêm vào số dư tài khỏan của bạn), và bạn đựơc rút thêm một lá bài.
Chú ý:
• Chỉ đựơc rút một lá bài trong trừơng hợp Double
• Nếu tài khỏan không đủ số dư để double, hệ thống sẽ từ chối cựơc Double
Cựơc phụ:
Cựơc Bảo hiểm
Nếu dealer có một con Ách lúc đầu, bạn có cơ hội chọn bảo hiểm lượt cựơc của bạn để đề phòng trường hợp dealer Blackjack. Nếu bạn chọn cựơc Bảo hiểm, một số tiền bằng phân nữa số tiền đặt cựơc ban đầu của bạn sẽ đựơc đặt riêng trên bàn cựơc . Nếu dealer có Blackjack, bạn đựơc trả 1 ăn 2 cho cựơc bảo hiểm. Như vậy, bạn sẽ không mất hết số tiền cựơc ban đầu ( Bởi vì bạn đựơc nhận lại x2 của một nữa số tiền cựơc ban đầu, cộng với số tiền cựơc bảo hiểm). Nếu dealer không có Blackjack, bạn sẽ mất số tiền cựơc bảo hiểm, ngay cả trong trường hợp bạn thua.
Chú ý:
• Cựơc Bảo hiểm đựơc đưa ra trong cùng một thời gian quyết định như những cựơc chính khách.
• Nếu tài khỏan không đủ số dư để cược Bảo hiểm, hệ thống sẽ từ chối cựơc Bảo hiểm
Cựơc đôi hòan hảo
Cựơc đôi hòan hảo là đặt cựơc hai lá bài đầu tiên của bạn hoặc của dealer là một cặp đôi. Với các trường hợp sau:
Cựơc cặp đôi hòan hảo của Player/ Cựơc cặp đôi hòan hảo của Dealer
Luật cựơc như sau:
• Cựơc cặp đôi hòan hảo của Player thắng nếu hai lá bài đầu tiên là ‘Đôi hòan hảo’, ‘Đôi cùng màu’, hoặc ‘Đôi hỗn hợp’.
• Cựơc cặp đôi hòan hảo của Dealer thắng nếu hai lá bài đầu tiên là ‘Đôi hòan hảo’, ‘Đôi cùng màu’, hoặc ‘Đôi hỗn hợp’.
o Cựơc Đôi hòan hảo thắng và thanh tóan theo tỷ lệ trong bảng dưới đây nếu hai lá bài đầu tiên của Player hoặc Dealer là một cặp cùng lọai. Ví dụ một cặp Rô với điểm số là 4.
o Cựơc Đôi cùng màu thắng và thanh tóan theo tỷ lệ trong bảng dưới đây nếu hai lá bài đầu tiên của Player hoặc Dealer là một cặp cùng màu sắc nhưng khác lọai. Ví dụ một cặp gồm lá bài Rô 4và lá bài Cơ 4.
o Cựơc Đôi hỗn hợp thắng và thanh tóan theo tỷ lệ trong bảng dưới đây nếu hai lá bài đầu tiên của Player hoặc Dealer là một cặp, nhưng khác màu sắc và khác lọai. Ví dụ một cặp gồm lá bài Cơ 4 và Bích 4.
• Cả cựơc cặp đôi hòan hảo của Player và cặp đôi hòan hảo của Dealer đều có thể đựơc đặt cùng lúc.
• Cựơc phụ không thể đựơc đặt nếu chưa đặt cựơc chính.
Thanh toán: