Poker M88 khuyến mại Sit & Go Booty- Thưởng Thêm €35,000!

0
998

Chơi càng nhiều, thắng càng lớn!

Chương trình bắt đầu vào ngày 02/10 và kết thúc khi kết thúc tiền thưởng, Chúng tôi đã tặng thêm €25,000 cho giải đấu Sit & Go với mức Buy-in giữa €5 và €20!

Hơn thế nữa, Quý khách dẫn đầu bảng xếp hạng SNG Booty sẽ nhận thêm gói thưởng €10,000.

Tham gia Sit & Go’s tại M88 Poker ngay.

Thể lệ chương trình

Chỉ cần chơi Sit & Go hoặc Heads-Up Sit & Go ở các mức Buy-in €5+€0.50, €10+€1 hoặc €20+€2 trong suốt thời gian khuyến mãi để có cơ hội sở hữu 1 phần của gói tiền thưởng thêm! Giải đấu hợp lệ sẽ là giải đấu được hiện trong sảnh Sit & Go với số tiền thưởng thêm.

Điểm xếp hạng sẽ được tính dựa trên số tiền thật mà Quý khách tham gia tại Sit & Go, SNG Booty. Đối với Heads Up SNGs, điểm xếp hạng sẽ bằng một nửa số tiền buy-in.

Ví dụ: Nếu Quý khách tham gia ở mức €5 + €0.50 tại SNG Thưởng Thêm, Quý khách sẽ nhận được 5 điểm vào bảng xếp hạng SNG Booty. Còn tại Heads Up SNG thưởng thêm sẽ là 2.5 điểm.

Giải Thưởng cho người Dẫn đầu.

Điều Kiện & Điều Khoản:

1. Chương trình bắt đầu vào lúc 17:00 (GMT+8) ngày 2/10/2015 cho đến khi €25,000 tiền thưởng thêm kết thúc (không bao gồm giải thưởng dẫn đầu bảng xếp hạng).
2. Tiền thưởng sẽ được thêm vào giải thưởng của ở bàn chơi tại giải đấu Sit & Go tiền thật và sẽ được đặt vào Sảnh Sit & Go. Khuyến mãi chỉ dành cho một số giải đấu nhất định.
3. Các giải đấu sẽ không được tính cho chương trình khuyến mãi này: Double Up, Flip, Satellite, private, operator-specific, hoặc các giải đấu Sit & Go không phải tiền tệ Euro.
4. Tiền Thưởng được thêm vào các giải đấu hiện tại không cần cược lại.
5. Quý khách sẽ nhận được điểm thưởng trong khuyến mãi tại bàn chơi SNGs thưởng thêm và điểm xếp hạng sẽ được tính bằng lượng buy-in (không tính phí) tại SNG. Đối với heads up SNGs điểm xếp hạng sẽ bằng một nửa tiền buy-in.
6. Giải Thưởng trong bảng xếp hạng sẽ được trả thưởng trong 5 ngày làm việc hành chính sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Điểm thưởng trong bảng xếp hạng có thể được xem tại https://www.thempn.eu/
7. Trong trường hợp “Đồng hạng” tại bảng xếp hạng, Giải thưởng sẽ được chia đều cho số người Đồng hạng.
8. Nếu một bàn chơi Sit & Go bị hủy với bất kỳ lý do nào, Tiền thưởng thêm sẽ mất và không được hoàn trả hoặc đền bù.
9. M88 có quyền hủy hoặc sửa bất kì ví dụ nào của chương trình, bất kì lúc nào.
10. Không có giải thưởng quy đổi tương đương.
11. Quý khách vui lòng Không thể tạo và sử dụng hơn 1 tài khoản trong phòng Poker, tài khoản của Quý khách sẽ bị trừ tất cả các giải thưởng và rủi ro kèm theo cho tài khoản của mình.
12. Bất cứ lúc nào Quý khách thông đồng hoặc có hành vi gian lận, sẽ không được nhận giải thưởng và rủi ro kèm theo cho tài khoản của mình.
13. M88 có quyền rút khuyến mãi bất kì lúc nào.
14. Các Quy Định Chung của chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng.