Nhà cái 188Bet ( giống M88) 38% Hoàn Trả Cược eSports

0
1031

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết
1. 38% Hoàn Trả Cược eSports (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/08/2015 11:00AM đến ngày 01/09/2015 10:59AM (GMT+7) (“thời gian Khuyến Mãi”).
2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188Bet ( tương đương nhà cái M88) đạt tất cả các điều kiện sau (“thành viên hợp lệ”):
a. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD.
b. Đặt một cược eSports trong thời gian Khuyến Mãi. Chỉ cược eSports đầu tiên trong thời gian Khuyến Mãi sẽ được xem xét tham gia Khuyến Mãi (“cược hợp lệ”).
3. Thành viên hợp lệ sẽ nhận được một lần tiền thưởng, nếu cược hợp lệ là một cược thua.
4. Tiền thưởng là 38% dựa trên giá trị thua của cược hợp lệ, tối đa lên đến 350,000 VND hoặc 15 USD (“tiền thưởng”).
Ví dụ: thành viên hợp lệ A đặt một cược eSports lần đầu tiên tại 188Bet ( tương đương nhà cái M88) trong thời gian Khuyến Mãi và cược thua 1,000,000 VND. Thành viên A sẽ nhận được một lần tiền thưởng = 1,000,000 VND x 38% = 350,000 VND (số tiền thưởng tối đa lên đến 350,000 VND).
5. Tiền thưởng được giới hạn cho một cược hợp lệ của mỗi thành viên hợp lệ. Trường hợp cược hợp lệ có kết quả hủy, tiền thưởng sẽ được trao dựa trên cược eSports tiếp theo được đặt trong thời gian Khuyến Mãi.
6. Thành viên sẽ không hợp lệ nhận tiền thưởng nếu cược hợp lệ có kết quả hòa hoặc thắng.
7. Để tham gia Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ phải sử dụng email đăng ký tài khoản 188Bet ( tương đương nhà cái M88) gửi yêu cầu đến địa chỉ [email protected] trong thời gian Khuyến Mãi với nội dung sau:
a. Tiêu đề email: ESR-0815-VN
b. Nội dung email: Tên truy cập 188Bet ( tương đương nhà cái M88) và Mã số Cược Hợp Lệ.
8. Thành viên hợp lệ chỉ được nhận tiền thưởng 1 lần trong suốt Khuyến Mãi.
9. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188Bet ( tương đương nhà cái M88) của thành viên hợp lệ trong vòng 48 giờ sau khi nhận được email tham gia Khuyến Mãi hợp lệ. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận tiền thưởng.
10. Tiền thưởng phải được sử dụng đặt cược gấp 3 lần tại sản phẩm 188Bet ( tương đương nhà cái M88) trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.
11. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
12. 188Bet ( tương đương nhà cái M88) có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
13. 188Bet ( tương đương nhà cái M88) là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188Bet ( tương đương nhà cái M88) là cuối cùng.
Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website của 188Bet (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188Bet ( tương đương nhà cái M88) có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Clinch’s House, Lord Street, Douglas, Isle of Man IM99 1RZ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here