Hoàn Trả Trò Chơi Casino Hàng Tuần Tại CLUB VEGAS Lên Dến 1%!

0
1125

Đây là siêu khuyến mãi Slots Club Vegas của M88 casino! Khuyến mãi M88 này lên đến 1% cho người chơi.

Điều Kiện & Điều Khoản:
  1. Chương trình khuyến mãi này sẽ bắt đầu lúc 00:00:00 (GMT+8) ngày 31/03/2016 đến lúc 23:59:59 (GMT+8) ngày 06/04/2016. Chương trình này dành cho tất cả các thành viên hiện tại của M88.
  2. Không giới hạn cho mức trả tối đa.
  3. Chương trình này dành cho Tất cả các thành viên M88 từ các quốc gia sau: Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia và Campuchia.
  4. Tất cả các thành viên tham gia đặt cược tại máy xèng Club Vegas sẽ nhận được hoàn trả từ 0.5% đến 1% dựa trên tổng số tiền tham gia cược trong thời gian khuyến mãi. Tất cả các trò chơi Casino khác ngoài máy xèng không được áp dụng cho chương trình này.
   Cấp độ hoàn trả Tổng số tiền cược yêu cầu mỗi tuần
   1.00% 328,889USD trở lên (6,577,780VND trở lên)
   0.88% 218,889USD – 328,888USD (4,377,780VND – 6,577,760VND)
   0.78% 118,889USD – 218,888USD (2,377,780VND – 4,377,760VND)
   0.68% 58,889USD – 118,888USD (1,177,780VND – 2,377,760VND)
   0.58% 38,889USD – 58,888USD (777,780VND – 1,177,760VND)
   0.50% 0USD – 38,888USD (0 VND – 777,760VND)
 1. Quý khách chỉ cần bấm chọn nút “ĐỔI KHUYẾN MÃI” (Sau khi đăng nhập) và XÁC NHẬN trước 23:59:59 (GMT+8) ngày 06/04/2016
 2. Hệ thống chỉ tiến hành Hoàn Trả cho những thành viên đăng ký Hợp Lệ và xác nhận Thành Công.
 3. Số tiền khuyến mãi hoàn trả sẽ được cập nhật vào tài khoản chính trong 5 ngày làm việc hành chính kể từ lúc chương trình kết thúc.
 4. Tất cả các cược HỦY trong Trò Chơi Casino sẽ không được đưa vào tổng số tiền hoàn trả hoặc số tiền tái đặt cược.
 5. Chương trình khuyến mãi này có thể được kết hợp với chương trình tiền thưởng gửi tiền hiện có. Tuy nhiên, các yêu cầu tái đặt cược cho việc nhận tiền thưởng sẽ được khấu trừ từ số tiền đặt cược tổng.
 6. Các Quy Định Chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.

Xem thêm vui sinh nhật nhận ngay ipad => khuyến mại đặc sắc của M88