Đặt cọc ngân phiếu, tiền tệ tại M88 ntn?

0
1255

Hướng dẫn đặt cọc tại M88 – các câu hỏi về đặt cọc M88 thường gặp

1. Tôi phải làm như thế nào khi đặt cọc Ngân Phiếu/Hoá Đơn Tiền Quốc Tế?

M88 chấp nhận các loại tiền mặt, ngân phiếu và các hoá đơn quốc tế trong các loại ngoại tệ sau:

USD Đồng Đô La Mỹ
EUR Đồng Euros

Các ngân phiếu có thể được thanh toán cho:
Oakleigh Capital Limited

Tất cả khoản Séc, ngân phiếu và các hoá đơn quốc tế chuyển đến:

PO Box 1451
Makati Central Office
1254 Makati City
Philippines

Xin lưu ý:
Cho chắc chắn khi viêt tên sử dụng của quý khách tại M88 trên mặt trái của tờ Ngân Phiếu/Hoá Đơn Chuyển Tiền Quốc Tế để nhằm xác minh được dễ dàng hơn. Nếu các thông tin này không được cung cấp có thể sẽ có sự chậm trễ trong quá trình giao dịch tài khoản đặt cọc của quý khách. Tài khoản của quý khách sẽ được chuyển sớm, khi chúng tôi nhận được đầy đủ các thông tin yêu cầu.

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ ngân phiếu cá nhân nào.

2. Tôi cần thực hiện đăt cọc qua M88 MoneyGram như thế nào ?

Quý khách có thể chuyển khoản vào tài khoản tại M88 của quý khách thông qua dịch vụ chuyển tiền của MoneyGram.

Tìm một đại lý của MoneyGram nơi quý khách sinh sống. Nhấn vào trang web sau để tìm vị trí của các đại lý của MoneyGram

Bước 1: Liên lạc Dịch Vụ Khách Hàng qua Hỗ Trợ Trực Tuyến hay email ([email protected]) của M88 để nhận được những thông tin mới nhất.

Bước 2: Qua trang Web của MoneyGram hay các đại lý của MoneyGram gần nhất và gửi tiền địa chỉ nhận do Dịch Vụ Khách Hàng của M88 cung cấp.

Bước 3: số kiểm soát của việc chuyển tiền và hoá đơn chính từ đại lý MoneyGram.

Bước 4: Truy nhập vào tài khoản M88, chọn mục Chuyển Tiền dưới Menu Đặt Cọc. Và nhập toàn bộ các thông tin yêu cầu. Cùng lúc, fax cho chúng tôi một bản copy hoá đơn chuyển tiền theo số +632 857 2060 hoặc Email theo địa chỉ [email protected]

Xin ghi rõ số tài khoản M88 của quý khách hay Tên Sử Dụng trên bản copy của tờ hoá đơn và cúng những thông tin này trong nội dụng email.

Xin Lưu Ý:

Chuyển Tiền đặt cọc có thể trong vòng 48 giờ mới có thể chuyển khoản vào tài khoản riêng của quý khách tại M88. Chúng tôi sẽ không chấp nhận giao dịch thanh toán từ bên thứ ba, tờ hoá đơn chính bắt buộc phải có tên của người gửi. Sự khác nhau trong thông tin người gửi có thể sẽ là nguyên nhân chuyển khoản của quý khách bị chậm.

3. Tôi cần thực hiện đăt cọc qua Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Tranfer như thế nào ?

Để chuyển tiền tới tài khoản tại M88 thông qua Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế, International Bank Tranfer. Quý khách cần qua ngân hàng của mình để sắp xếp cho việc chuyển tới tài khoản ngân hàng của chúng tôi.

Bước 1: Liên lạc Dịch Vụ Khách Hàng qua Hỗ Trợ Trực Tuyến hay email ([email protected])của M88 để nhận được những thông tin mới nhất.

Bước 2: Qua ngân hàng của Quý khách để thu xếp cho việc chuyển khoản ngân hàng M88, để chắc chắn rằng số tài khoản tại M88 của quý khách và tên sử dụng được cung cấp như số hoá đơn thanh toán. Sự thiếu sót của số tài khoản và tên sử dụng có thể sẽ là nguyên nhân chuyển khoản của Quý khách bị chậm.

Bước 3: Truy nhập vào tài khoản M88, chọn mục Chuyển Tiền Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Tranfer – dưới Menu Đặt Cọc và nhập toàn bộ các thông tin yêu cầu.

Bước 4: Cùng lúc, fax cho chúng tôi một bản copy hoá đơn chuyển tiền theo số +632 857 2060 hoặc email theo địa chỉ [email protected]

Đặt cọc chuyển khoản ngân hàng của quý khách sẽ được thực hiện và được xem lại trong tài khoản khi các khoản tiền được chuyển bởi ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng cho phép chúng tôi từ 2-5 ngày làm việc hành chính để thực hiện việc chuyển tiền đặt cọc qua Chuyển Khoản Ngân Hàng này.

4. Tôi cần thực hiện đăt cọc qua Chuyển Khoản Địa Phương M88 – Local-Pay như thế nào ?

Chuyển Khoản Địa Phương–Local-Pay là một dịch vụ được mở cho các thành viên của M88 đã đăng ký từ các quốc gia sau:

Malaysia với đồng MYR- trong tài khoản M88
Vietnam với đồng USD – trong tài khoản M88
Thailand với đồng THB – trong tài khoản M88
Indonesia với đồng IDR- trong tài khoản M88

Bước 1: Liên lạc Dịch Vụ Khách Hàng qua Hỗ Trợ Trực Tuyến hay email ([email protected])của M88 để nhận được những thông tin mới nhất.

Bước 2: Thu xếp cho việc chuyển khoản ngân hàng,vui lòng chỉ ra Tên Truy Nhập của Quý khách tại M88 trong quá trình đặt cọc.

Bước 3: Truy nhập vào tài khoản M88, chọn mục Chuyển Tiền Chuyển Khoản Ngân Hàng Quốc Tế – International Bank Tranfer dưới Menu Đặt Cọc và nhập toàn bộ các thông tin yêu cầu.

Bước 4: Cùng lúc, fax cho chúng tôi một bản copy hoá đơn chuyển tiền theo số +632 857 2060 hoặc email theo địa chỉ [email protected]

Đặt cọc chuyển khoản ngân hàng của quý khách sẽ được thực hiện và được xem lại trong tài khoản khi các khoản tiền được chuyển bởi ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng cho phép chúng tôi từ 1-2 ngày làm việc hành chính để thực hiện việc chuyển tiền đặt cọc qua Chuyển Khoản Ngân Hàng này.

5. Tôi cần thực hiện đăt cọc qua Quick Transfer như thế nào ?

Gửi tiền nhanh là phương thức gửi tiền M88 áp dụng cho các thành viên đăng ký từ những quốc gia sau:

Trung Quốc với tiền tệ đăng ký tại M88 là RMB
Indonesia với tiền tệ đăng ký tại M88 là IDR
Thái Lan với tiền tệ đăng ký tại M88 là THB
Việt Nam với tiền tệ đăng ký tại M88 là USD
Việt Nam với tiền tệ đăng ký tại M88 là VND

Bước 1: Liên hệ với Hỗ trợ trực tuyến của M88 để được cung cấp thông tin tài khoản đại diện của M88

Bước 2: Thực hiện gửi tiền vào tài khoản đại diện của M88 đã được cung cấp.

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản tại M88, chọn Thu ngân Quick transfer và điền các thông tin gửi tiền vào mẫu.

Bước 4: Tải hóa đơn gửi tiền hợp lệ khi được yêu cầu khi tiến hành xác nhận thông tin gửi tiền hoặc gửi về địa chỉ Email [email protected]

Giao dịch bằng phương thức gửi tiền nhanh sẽ được tiến hành và hệ thống sẽ cập nhật số dư vào tài khoản chính của Quý khách.

6. Tôi cần thực hiện đăt cọc qua M88 NETELLER như thế nào ?

NETELLER là một dịch vụ e- Wallet chuyển tiền trực tuyến qua mạng mà cho phép các thành viên đặt một khoản quỹ vào tài khoản của mình tại NETELLER và để sử dụng những quĩ này cho việc mua bán hoặc thanh toán với các mối giao dịch.

NETELLER cũng đang hỗ trợ cho các thành viên có tài khoản tại M88 bao gồm những mệnh tiền sau :

USD
EUR

Trước khi thực hiện một khoản đặt cọc từ tài khoản NETELLER của quý khách hàng, cần phải đảm bảo rằng mức tương đương cần đủ trong tài khoản ở NETELLER của mình. Nếu không, xin vui lòng truy cập website của NETELLER để thực hiện việc đặt cọc tiền vào tài khoản.

Để thực hiện một khoản đặt cọc khi sử dụng NETELLER của Quý khách, chọn NETELLER từ Menu Đặt cọc. Nhập số tiền mà quý khách muốn gửi, chuỗi 12 chữ số của tài khoản NETELLER và nhập ID an toàn tại NETELLER. Số tiền đặt cọc sẽ được chuyển vào trong tài khoản của quý khách tại M88.

Bằng cách chọn sử dụng hình thức gửi tiền mặc định là Neteller, Quý khách sẽ không thể chọn sử dụng hình thức gửi qua Moneybookers trong các giao dịch gửi tiền sau này.
Trở Lại Trên Ðầu

7. Tôi cần thực hiện đăt cọc qua M88 Moneybookers như thế nào ?

Moneybookers là một dịch vụ e- Wallet chuyển tiền trực tuyến qua mạng mà cho phép các khách hàng M88 được đặt cọc vào tài khoản của mình tại M88 bằng việc chuyển tiền của khách hàng tại Moneybookers qua tài khoản của M88 tại Moneybookers.

Moneybookers cũng đang hỗ trợ cho các thành viên có tài khoản tại M88 bao gồm những mệnh tiền sau :

USD
EUR
MYR
THB

Trước khi thực hiện một khoản đặt cọc từ tài khoản Moneybookers của quý khách hàng, cần phải đảm bảo rằng mức tương đương cần đủ trong tài khoản ở Moneybookers của mình. Nếu không xin vui lòng truy cập website của Moneybookers để thực hiện việc đặt cọc tiền vào tài khoản.

Để thực hiện một khoản đặt cọc khi sử dụng Moneybookers của quý khách, chọn Moneybookers từ Menu Đặt cọc và nhập số tiền mà quý khách muốn gửi. Sau khi nhấn trên mục “ Hoàn Tất”, quý khách sẽ chuyển tiếp tới trang web của Moneybookers mà được yêu cầu cung cấp Tên Sử Dụng ID và Mật Khẩu Moneybookers. Khi việc chuyển khoản từ tài khoản từ tài khoản Moneybookers thành công, số tiền đặt cọc sẽ được chuyển vào trong tài khoản của Quý khách tại M88.

Bằng cách chọn sử dụng hình thức gửi tiền mặc định là Moneybookers, Quý khách sẽ không thể chọn sử dụng hình thức gửi qua Neteller trong các giao dịch gửi tiền sau này.
Trở Lại Trên Ðầu
8. Tôi cần thực hiện đăt cọc qua TPay như thế nào ?

TPay là một dịch vụ e- Wallet chuyển tiền trực tuyến qua mạng tại Thái Land, cho phép các thành viên của họ được đặt tiền vào tài khoản ở TPay nhằm để sử dụng những quĩ này cho việc mua bán hoặc thanh toán với các mối giao dịch.

TPay hiện đang hỗ trợ đối với các tài khoản sau tại M88:

THB-Tiền tệ của Thái Land

Trước khi thực hiện một khoản đặt cọc từ tài khoản TPay của quý khách hàng, cần phải đảm bảo rằng mức tương đương cần đủ trong tài khoản ở TPay của mình. Nếu không, xin vui lòng truy cập website của TPay để thực hiện việc đặt cọc tiền vào tài khoản.

Để thực hiện một khoản đặt cọc khi sử dụng TPay của quý khách, chọn TPay từ Menu Đặt cọc và nhập số tiền mà quý khách muốn gửi. Sau khi nhấn trên mục “ Hoàn Tất”, quý khách sẽ chuyển tiếp tới trang web của TPay để hoàn tất việc chuyển khoản.
Vui lòng đảm bảo rằng để nhấn mục “ Tiếp Tục” trên website TPay để chắc chắn số tiền đặt cọc được chuyển vào trong tài khoản của quý khách tại M88.
Trở Lại Trên Ðầu
9. Tôi cần thực hiện đăt cọc qua Direct Debit như thế nào ?

Chuyển Khoản Direct Debit là một dịch vụ được mở duy nhất dành cho các thành viên của M88 đã đăng ký từ quốc gia Vietnam với đồng USD

Direct Debit là một dịch vụ e-wallet còn gọi là ví điện tử VNpay , đây là phương thức chuyển tiền trực tuyến trên mạng cho phép thành viên đặt cọc một khoản tiền ngay tại tài khoản VNpay của mình, ví điện tử VNpay có thể giúp quý khách dễ dàng chuyển tiền, thanh toán cho các dịch vụ trực tuyến dễ dàng. Nếu quý khách chưa có tài khoản VNpay thì có thể vào trang web sau : www.vinapay.com để tạo.

Trước khi thực hiện việc chuyển tiền vào từ tài khoản VNpay của mình, quý khách cần chắc chắn rằng số dư trong tài khoản VNpay có đủ và tương ứng với số tiền chuyển vào M88. Nếu không, xin vui lòng truy cập website của VNpay để thực hiện việc đặt cọc tiền vào tài khoản.

Đăng nhập vào tài khoản M88, trong mục Đặt Cọc chọn Direct Debit và nhập số tiền quý khách muốn gửi. Sau khi nhấn trên mục “ Xác Nhận”, quý khách sẽ chuyển tiếp tới trang web của VNpay mà được yêu cầu cung cấp Tên Sử Dụng ID và Mật Khẩu VNpay. Khi việc chuyển khoản từ tài khoản từ tài khoản VNpay thành công, tài khoản M88 của quý khách sẽ được cập nhật Ngay Lập Tức

Tổng hợp từ M88 indonesia