14 quy định của trung tâm quà tặng M88

0
1094

Sự tham gia của bạn vào Chương Trình Quy Đổi Điểm Thưởng Của M88 được coi là bạn hoàn toàn chấp nhận những điều kiện và điều khoản sau.

Chương trình điểm thưởng của M88 dành cho thành viên và những lợi ích được cung cấp từ chương trình sẽ do quyết định của M88.
M88 có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi các điều kiện của chương trình tiền thưởng hoặc lợi ích và những khía cạnh khách bất kì lúc nào.
Các thành viên tham gia chương trình này phải tuân theo các điều khỏan do M88 đặt ra. Tất cả các kết quả vể điểm thưởng sẽ dựa trên các quy định và điều khỏan do M88 chính thức đưa ra.
M88 có quyền chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các chương trình quy định tại bất kì gian nào. M88 sẽ có thông báo nếu có bất kì thay đổi, tuy nhiên trong những trường hợp khẩn cấp M88 có quyền thay đổi mà không thông qua thông báo. Khách hàng nên chú ý đến các điều khoản này nói riêng và toàn bộ quy định nói chung dành cho chương trình điểm thưởng này của M88.
Chương trình này của M88 chỉ cung cấp riêng cho các thành viên đang tham gia giải trí tại M88, M88 có quyền giới hạn điều kiện của khách hàng hoặc nhóm khách hàng khi tham gia có bất kì hành vi gian lận và có quyền trừ điểm thưởng và đình chỉ tài khoản thành viên.
M88 có quyền điều tra các thông tin của thành viên tham gia cá cược (ví dụ tên đăng nhập). Bất kì cá nhân hoặc nhóm thành viên có hành vi nào gian lận, lập tức sẽ bị trừ điểm thưởng và xóa tài khỏan.
Bất kì những hành vi cá nhân nhằm lạm dụng chương trình điểm thưởng sẽ bị khấu trừ điểm thưởng và tài khỏan cũng sẽ bị đình chỉ sử dụng.
M88 có quyền thay thế các mặt hàng với một giải thưởng có giá trị tương đương khác hoặc hủy bỏ nếu mô hình giải thưởng đó không có trong nước sở tại của khách hàng chiến thắng hoặc trong quá trình cung cấp ngắn hạn. Trong truờng hợp thứ hai, thành viên sẽ được thông báo và sẽ được cộng lại điểm thưởng vào tài khỏan của thành viên.
Điểm thưởng có giá trị trong vòng 12 tháng và được lưu trữ chính xác số điểm mà Quý khách tích lũy. Sau 12 tháng, tất cả các điểm thưởng sẽ không còn giá trị quy đổi và bị hủy.
Nếu có bất kì vấn đề hoặc sự khác biệt đối với yêu cầu mua lại mặt hàng đó hoặc mặt hàng đó được nhận, thành viên phải thông báo với M88 trong vòng 30 ngày hoặc 7 ngày kể từ ngày tương ứng, bất kì yêu cầu nào sau giai đoạn trên sẽ không được chấp nhận.
Các thành viên của M88 đều có cơ hội tham gia chương trình này miễn phí ngoại trừ nhân viên của M88.
M88 có quyền quyết định giới hạn các thành viên tham gia chương trình điểm thưởng.
M88 có quyền thay đổi, sửa đỗi hoặc thêm bất kì các điều khỏan và điều lệ bất kì lúc nào.
Quy Định về Điểm Thưởng : Áp dụng vào ngày 08/03/2012, dành cho thành viên VIP, Tặng Thêm Phần Trăm Hoàn Trả (%) dựa vào tổng số tiền cược, KHÔNG áp dụng cho mọi thành viên Câu Lạc Bộ Hoàng Gia.